Лагер 38 завърши

Завършихме номер 38...,

докрая на тази годин остават още два с един юбилей.

Благодарим Ви за доврието и споделеното време!